DANCE

MODERN
JAZZ
CONTEMPORARY

* СОВРЕМЕН ТАНЦ И КОНДИЦИОНЕН ТРЕНИНГ ЗА ВОЗРАСНИ

* СЦЕНСКО ДВИЖЕЊЕ И ГЛУМА (ЗА ПЕЈАЧИ И ТАНЧЕРИ)

* ПОДГОТОВКА НА ПЕЈАЧИ ЗА НАСТАПИ

* КОРЕОГРАФИЈА ЗА ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ НАСТАНИ

МОДЕРЕН

ЏЕЗ

СОВРЕМЕН

БАЛЕТ

ОRIENTAL
DANCE

ОРИЕНТАЛНИ ТАНЦИ