Школа за танц

Танцувај

– Современ танц
– Џез Балет
– Модерен балет
– Свадбен танц
– Кореографија за сценски настапи
– Танцова терапија