Школа за танц

Танцувај

– Современ танц /Џез/Модерен балет
– Свадбен танц
– Кореографија за сценски настапи
– Танцова терапија